ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W SZKOLENIU FRYZJERSKIM

DANE DOTYCZĄCE SZKOLENIA

DANE DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA

DANE DO FAKTURY (JEŚLI JEST WYMAGANA)

ZGŁASZAM SWÓJ UDZIAŁ W SZKOLENIU WARSZTATÓW FRYZJERSKICH.

JEDNOCZEŚNIE OŚWIADCZAM, ŻE AKCEPTUJĘ REGULAMIN WARSZTATÓW FRYZJERSKICH ZOBACZ REGULAMIN